Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Ogólnopolskie seminarium: ''Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną''

Stowarzyszenia MONAR serdecznie zaprasza w 20. rocznicę ogłoszenia przez Marka Kotańskiego 14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych - na debaty publiczne w formie seminariów w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. 

Założeniem seminariów jest uwrażliwienie na problem wykluczenia społecznego różnych grup społecznych oraz zmianę publicznego postrzegania bezdomności poprzez pryzmat zapewnienia schronienia przed zimnem. Podczas każdego seminarium zostanie podjęty inny problem. Obszary problemowe to sytuacja życiowa: bezdomnych dzieci mieszkających w schroniskach i domach dla matek z dziećmi, młodych osób bez perspektyw życiowych oraz osób starszych żyjących w samotności i skrajnym ubóstwie.
Seminaria zostaną przeprowadzone w formie debat publicznych jako wyraz solidarności z osobami doświadczającymi ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz w celu wskazania propozycji rozwiązań powyższych problemów. 

Seminarium Mazowieckie:
„Włączenie społeczne młodych osób poprzez reintegrację społeczną i zawodową.”
Teza: młodzi ludzie wykluczeni społecznie mają trudności z wejściem na otwarty rynek pracy
Miejsce seminarium: Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, ul. Marywilska 44a, Warszawa, godz. 11.00 – 14.00 

Seminarium Dolnośląskie:
„Bezdomność ma też twarz dziecka - dzieciństwo bez przyszłości.”
Teza do dyskusji: w Polsce nie mamy wypracowanych modeli pomocy samotnym matkom w kryzysie
Miejsce seminarium: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „3 Sektor”, ul. Legnicka 65, Wrocław, godz. 11.00 – 14.00

Seminarium Wielkopolskie:
„Starość samotna, uboga i bezradna”
Teza: aktywna pomoc społeczna jest bardziej skuteczna niż bierna opieka socjalna
Miejsce seminarium:, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89 budynek C, Poznań, godz. 11.00 – 14.00

Udział w seminariach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: t.sierawska@monar.org

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas